A személy- és vagyonvédelemben a teljes köpenyű lőszer (full metal jacket – FMJ) az elterjed, ez azonban zárt térben veszélyes lehet, ha gurulatot kap, ezért szerzőnk a kerámia lövedéket javasolja helyette.

A személy- és vagyonvédelemben alkalmazott lőfegyverek, illetve lőszerek vizsgálatakor első lépés a vonatkozó és hatályos jogszabályok előírásainak áttekintése. Esetünkben a jogszabályok elemzése igen összetett, hiszen vizsgálni kell magát a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet szabályozó jogszabályokat, a lőfegyverekre vonatkozó jogszabályokat, a hatályban lévő Büntető Törvénykönyvet és így tovább. Dolgozatom során kizárólag a legfontosabb – a címben megjelölt témához – vonatkozó paragrafusokat emeltem ki a teljesség igénye nélkül. A jogszabályok vizsgálata után térek át a téma részletezésére, amelyben magának az alkalmas lőfegyvernek a kiválasztására, azon belül is a fegyverválasztásnál legfontosabb tényezőre, a lőszerre irányul.

Személy- és vagyonvédelmi tevékenység
Magyarországon a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet alapvetően két jogszabály szabályozza:

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (A továbbiakban: SzVMt.)
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) belügyminiszteri rendelet.

Az SzVMt. 1.§-nak (2) bekezdése alapján a következőek minősülnek személy- és vagyonvédelmi tevékenységnek:

természetes személyek életének és testi épségének védelme,
ingatlan, illetve ingóság őrzése,
szállítmány kísérése, pénz- és értékszállítás,
rendezvény biztosítása, valamint
az előbbiekben felsorolt tevékenységek szervezése és irányítása. [1]

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy (azaz a személy- és vagyonőr) jogosultságait az SzVMt. „A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személyre vonatkozó szabályok” című rész alatt határozzák meg (a törvény 25.§-a és 32.§-a között). Ugyanebben a részben, az SzVMt. 27. §-nak (4) bekezdése deklarálja azt, hogy a személy-és vagyonőr tevékenysége során lőfegyvert tarthat magánál, és azokat alkalmazhatja is, kizárólag jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén.